GGD

We vinden de kwaliteit van onze opvang heel belangrijk. Door de lijntjes met ouders kort te houden, regelmatig te overleggen met de oudercommissie en meteen actie te ondernemen indien dit nodig is, willen we onze kwaliteit behouden. Naast de protocollen waar we mee werken, speelt ook de GGD een belangrijke rol in het behouden van de kwaliteit. Minimaal een keer per jaar komt de GGD langs en maakt hiervoor een adviesrapport op.